اقلام موجود فروشگاه اینترنتی موبایل ای سی

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ای سی های آیفون/Apple Iphone
USB IC Iphone 5G 5C/ 1608A1 / ای سی شارژ در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
Touch IC Iphone 5G,5C, 5S, 6G,6Plus / BCM5976C1KUB6G / ای سی تاچ آیفون 5G, 5C, 5S, 6G, 6Plus در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
Touch IC Iphone 5G / 343S0628 / ای سی تاچ آیفون 5G در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
Touch IC Iphone 6G & 6Plus / 343S0694 ORG / ای سی تاچ آیفون 6G و 6Plus در انبار موجود نیست ۸۰۰,۰۰۰ریال
USB IC IPHONE 5S/ 1610A1 / U2 / ای سی شارژ در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 6S & 6SPlus / 338S00122 / ای سی تغذیه آیفون 6S و 6SPlus در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
USB IC IPHONE 7G-SE/610A3B / U2 / ای سی شارژ در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
Audio IC Iphone 6S,6S Plus / 338S1285 / ای سی صدا آیفون 6S, 6S Plus در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
IC LIGHT IPHONE 5G-5S-6G-6PLUS/ 7990DY در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
Audio IC Iphone 7G,7PLUS / 338S00220 / ای سی صدا آیفون 7G,7PLUS در انبار موجود نیست ۴۵۰,۰۰۰ریال
Touch IC Iphone 6G & 6Plus / 343S0694 HICOPY / ای سی تاچ آیفون 6G و 6Plus در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
USB IC Iphone 8G-8PLUS-X / 1612A1/ U2 / ای سی شارژ در انبار موجود نیست ۵۵۰,۰۰۰ریال
Touch IC Iphone 5C & 5S / 343S0645 / ای سی تاچ آیفون 5C و 5S در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
Audio IC Iphone 5G, 5S, 6G,6Plus / 338S1201 / ای سی صدا آیفون 5C, 5S, 6G, 6Plus در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
USB IC Iphone 6G 6PLUS / 1610A2/ U2 / ای سی شارژ در انبار موجود نیست ۴۵۰,۰۰۰ریال
USB IC Iphone 6S 6SPLUS / 1610A3 / U2 / ای سی شارژ در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 4G / 339S0092 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 4S / 339S0154 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 5G / 339S0171 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 5S / 339S0205 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 6G & 6Plus / 339S0228 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 5G / 338S1131 / ای سی تغذیه آیفون 5G در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 5C / 338S1164 / ای سی تغذیه آیفون 5C در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 5S / 338S1216-A2 / ای سی تغذیه آیفون 5S در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 6G & 6Plus / 338S1251-AZ / ای سی تغذیه آیفون 6G و 6Plus در انبار موجود نیست ۴۵۰,۰۰۰ریال
ای سی POWER BASEBAND IPHONE 7G-7P PMD9645 در انبار موجود نیست ۸۰۰,۰۰۰ریال
اي سي های هارد/ EMMC
    ای سی های هارد خام
    ای سی هارد خام EMMC B309 STOCK در انبار موجود نیست ۵۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC 32A8JDAC STOCK در انبار موجود نیست ۳۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC 32A8JDBC STOCK در انبار موجود نیست ۳۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC 32A8JDCC STOCK در انبار موجود نیست ۵۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B608 STOCK در انبار موجود نیست ۹۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC MICRON JY941 STOCK در انبار موجود نیست ۴۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B031 STOCK در انبار موجود نیست ۵۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام پک 10 عددی EMMC B309 STOCK در انبار موجود نیست ۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC 32A8JDMC STOCK در انبار موجود نیست ۶۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC A001-16G NEW در انبار موجود نیست ۸۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B310 NEW در انبار موجود نیست ۷۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B001-16G NEW در انبار موجود نیست ۹۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B315 NEW در انبار موجود نیست ۹۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B031-8G NEW در انبار موجود نیست ۹۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B001-8G NEW در انبار موجود نیست ۷۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B001 STOCK در انبار موجود نیست ۵۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B410 NEW در انبار موجود نیست ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B412 STOCK در انبار موجود نیست ۷۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B304 در انبار موجود نیست ۶۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B309 NEW در انبار موجود نیست ۶۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B412 NEW در انبار موجود نیست ۹۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B205 STOCK در انبار موجود نیست ۵۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B205 NEW در انبار موجود نیست ۷۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B316 NEW در انبار موجود نیست ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B316 STOCK در انبار موجود نیست ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B209 NEW در انبار موجود نیست ۶۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B308 STOCK در انبار موجود نیست ۷۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B503 STOCK در انبار موجود نیست ۷۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B001-8G NEW پک 20 تایی در انبار موجود نیست ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
ای سی های نوکیا/NOKIA
ای سی تاهو IC TAHUO 4376533 در انبار موجود نیست ۵۰,۰۰۰ریال
ای سی رتو IC RETU 4396177 در انبار موجود نیست ۵۰,۰۰۰ریال
ای سی بتی IC BETTY 4376535 در انبار موجود نیست ۵۰,۰۰۰ریال
ای سی آویلماس IC AVILMAS 4376035 در انبار موجود نیست ۵۰,۰۰۰ریال
اي سي های بیس باند / Baseband
ای سی بیس باند N7100 - I9300 / Baseband I9811 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی بیس باند I9500 / Baseband PMB9820 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
ای سی بیس باند N910c/ Baseband MDM9235M در انبار موجود نیست ۴۵۰,۰۰۰ریال
ای سی های تغذیه/Power IC
    سری MAX
    ای سی تغذیه/Power IC MAX8986 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77802 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/ Power IC MAX77683 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه مدیریت صدا/ AUDIO Power IC MAX98504 در انبار موجود نیست ۱۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/ Power IC MAX77833 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/ Power IC MAX77804 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/ Power IC MAX8998 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77843 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77888 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77803 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77686 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77693 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/ Power IC MAX77854 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
    سری PM
    ای سی تغذیه/Power IC PM8110 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8019 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8996 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8926 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8909 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8921 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8952 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8058 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PMI8994 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8841 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8917 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8994 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8018 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8038 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8941 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8916 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8029 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8226 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PMI8952 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
    سری S2MP
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPS15A0 در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPU03A در انبار موجود نیست ۲۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPS13B2 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPS11 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPS11B4 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPU06 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPU04 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MU005X در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    سری SPRD
    ای سی تغذیه/Power IC SC2723E در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC SC2723S موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC SC2723M موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    سری MTK
    ای سی تغذیه/Power IC MT6320GA در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6331P در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6332P در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6329 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6328 در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6628QP در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6627N در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6322GA در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6323GA موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6325V در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6350V در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
    سری BCM
    ای سی تغذیه / Power IC BCM59056 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / Power IC BCM59054 در انبار موجود نیست ۲۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه وای فای / WIFI Power IC BCM43438 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    متفرقه / OTHER
    ای سی تغذیه/Power IC AB8500 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC HI6553 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC SKY77912 ORG در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC 81200D0E در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC HI6421 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/SHANNON 928 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC 77583-11 ORG در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S515 ORG در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC HI6522 ORG در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S535 ORG در انبار موجود نیست ۵۵۰,۰۰۰ریال
ای سی های شارژ / Charging IC
ای سی شارژ charging IC TI LT18-LT15-LT26-MT15 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ/Charging IC 358s- 1939 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC BQ24164 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC BQ24296 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
IC POWER/CHARG S2MU004X-C موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC MAX14577E در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC QM78064 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC NCP1854 در انبار موجود نیست ۱۸۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5705R در انبار موجود نیست ۳۲۰,۰۰۰ریال
IC POWER/CHARG MU005X03 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ/Charging IC 358s-2122 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ/Charging IC 358s-2225 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
آی سی شارژ / Charging IC 348S در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
IC POWER/CHARG MU005X01 در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ/Charging IC 358s-2166 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC 136S در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5703 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
آی سی شارژ / Charging IC 347S در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC BQ24196 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5705 در انبار موجود نیست ۳۲۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5703A موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5502 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5701 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5504 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
IC POWER/CHARG MU005X02 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC BQ24297 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
اي سي های آنتن /PF/RF/PA
اي سي RF7196D در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی IC RF3240 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی RF TQM6M9098 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
اي سي RF7188 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی آنتن IC RF3235 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی IC RF3270 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
اي سي RF7198 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی آمپلیفایر / IC PA SKY77432 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی آمپلیفایر / IC PA TQM7M5013 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی آنتن/ IC RF AVAGO ACPM-7868 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی آنتن /IC PF6755 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی PF AVAGO ACPM-7600 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی IC RF6561 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی RF6260 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی I5712 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی Sky77590 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی آنتن /IC PF6751 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی Sky77615 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی WTR1605 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
انواع سلف SELF
سلف SELF 220 در انبار موجود نیست ۳۰,۰۰۰ریال
سلف SELF 100 در انبار موجود نیست ۳۰,۰۰۰ریال
سلف SELF IR در انبار موجود نیست ۳۰,۰۰۰ریال
سلف SELF 31 در انبار موجود نیست ۳۰,۰۰۰ریال
ای سی های صدا / Audio IC
ای سی صدا / Audio IC WM1811AE در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی صدا / Audio IC WM5110 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی صدا / Audio IC Y831 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی صدا / Audio IC RT5033A در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی های تاچ / Touch IC
ای سی تاچ / Touch IC S2202B در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی تاچ / Touch IC CY8CTMA463 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی های وای فای / WIFI IC
ای سی وای فای / WIFI IC WCN3660 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی وای فای / WIFI IC WCN3620 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی وای فای / WIFI IC HI1101 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
ای سی تغذیه وای فای / WIFI Power IC BCM43454 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی وای فای / WIFI IC QCA9377 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
ابزار تعمیرات
    LCD SEPARATOR / دستگاه جداکننده تاچ و ال سی دی
    LCD SEPARATOR SUNSHINE S-918P / دستگاه جداکننده تاچ و ال سی دی در انبار موجود نیست ۵,۳۰۰,۰۰۰ریال
    LCD SEPARATOR SUNSHINE S-918N / دستگاه جداکننده تاچ و ال سی دی در انبار موجود نیست ۳,۲۰۰,۰۰۰ریال
    LCD SEPARATOR SUNSHINE S-918 / دستگاه جداکننده تاچ و ال سی دی در انبار موجود نیست ۳,۱۰۰,۰۰۰ریال
    POWER SUPPLY / منبع تغذیه
    REWORK STATION / دستگاه هیتر
    هیتر QUICK 2008 در انبار موجود نیست ۳,۲۰۰,۰۰۰ریال