اقلام موجود فروشگاه اینترنتی موبایل ای سی

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ای سی های آیفون/Apple Iphone
USB IC Iphone 5G 5C/ 1608A1 / ای سی شارژ در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
Audio IC Iphone 5G, 5S, 6G,6Plus / 338S1201 / ای سی صدا آیفون 5C, 5S, 6G, 6Plus موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
Touch IC Iphone 5C & 5S / 343S0645 / ای سی تاچ آیفون 5C و 5S موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
Touch IC Iphone 5G,5C, 5S, 6G,6Plus / BCM5976C1KUB6G / ای سی تاچ آیفون 5G, 5C, 5S, 6G, 6Plus موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
Touch IC Iphone 5G / 343S0628 / ای سی تاچ آیفون 5G موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰ریال
Touch IC Iphone 6G & 6Plus / 343S0694 / ای سی تاچ آیفون 6G و 6Plus موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
USB IC IPHONE 5S/ 1610A1 / U2 / ای سی شارژ موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 6S & 6SPlus / 338S00122 / ای سی تغذیه آیفون 6S و 6SPlus موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
USB IC IPHONE 7G-SE/ 1610A3B / U2 / ای سی شارژ موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
Audio IC Iphone 6S,6S Plus / 338S1285 / ای سی صدا آیفون 6S, 6S Plus موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 6G & 6Plus / 338S1251-AZ / ای سی تغذیه آیفون 6G و 6Plus موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 5S / 338S1216-A2 / ای سی تغذیه آیفون 5S موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
USB IC Iphone 6G 6PLUS / 1610A2/ U2 / ای سی شارژ در انبار موجود نیست ۱۶۰,۰۰۰ریال
USB IC Iphone 6S 6SPLUS / 1610A3 / U2 / ای سی شارژ موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 4G / 339S0092 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 4S / 339S0154 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 5G / 339S0171 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 5S / 339S0205 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 6G & 6Plus / 339S0228 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 5G / 338S1131 / ای سی تغذیه آیفون 5G موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 5C / 338S1164 / ای سی تغذیه آیفون 5C موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
IC LIGHT IPHONE 5G-5S-6G-6PLUS/ 7990DY موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰ریال
اي سي های هارد/ EMMC
    ای سی های هارد خام
    ای سی هارد خام EMMC B309 STOCK در انبار موجود نیست ۲۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B001 STOCK در انبار موجود نیست ۲۶۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B001 NEW موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B031 NEW موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC 32A8JDAC موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC 32A8JDBC موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC 32A8JDCC موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B608 NEW موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC MICRON JY941 STOCK در انبار موجود نیست ۴۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B031 STOCK موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B503 STOCK موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B308 NEW موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B209 NEW موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B410 NEW موجود در انبار ۵۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B412 STOCK موجود در انبار ۴۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B304 موجود در انبار ۲۶۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B309 NEW در انبار موجود نیست ۳۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B412 NEW موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B205 STOCK موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B205 NEW موجود در انبار ۳۴۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B316 NEW موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B316 STOCK موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام پک 10 عددی EMMC B309 NEW در انبار موجود نیست ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
    Samsung EMMC
    ای سی هارد Samsung I9500 100% اصلی موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد Samsung I9505 100% اصلی موجود در انبار ۳۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد Samsung I9300I 100% اصلی موجود در انبار ۳۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد Samsung N7100 100% اصلی موجود در انبار ۳۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد Samsung I9300 100% اصلی موجود در انبار ۳۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد Samsung T211 100% اصلی موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد Samsung N7000 100% اصلی در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد Samsung I9000 با ظرفیت 8G موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد Samsung I9003 با ظرفیت 4G موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد Samsung I9082 100% اصلی موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد Samsung N5100 100% اصلی موجود در انبار ۳۴۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد Samsung I9100 100% اصلی موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد Samsung I9105 100% اصلی موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد Samsung N8000 100% اصلی موجود در انبار ۳۸۰,۰۰۰ریال
    Huawei EMMC
    EMMC-هارد G730 با مارک سامسونگ 100% اصلی موجود در انبار ۳۳۰,۰۰۰ریال
    EMMC-هارد H30-U10 با مارک Skhynix اصلی 100% در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
    EMMC-هارد G700 با مارک سامسونگ 100% اصلی در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    EMMC-هارد G610 با مارک سامسونگ 100% اصلی موجود در انبار ۳۳۰,۰۰۰ریال
    EMMC-هارد G510 با مارک سامسونگ 100% اصلی موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
    EMMC-هارد P6-U06 با مارک سامسونگ 100% اصلی موجود در انبار ۳۸۰,۰۰۰ریال
    EMMC-هارد G630 با مارک سامسونگ 100% اصلی موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    HTC EMMC
    ای سی هارد EMMC HTC OneV موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد EMMC HTC IncredibleS موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد EMMC HTC DesireX T328E موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد EMMC HTC DesireV T328w موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد EMMC HTC DesireC A320E موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد EMMC HTC Desire500 موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
ای سی های نوکیا/NOKIA
ای سی تاهو IC TAHUO 4376533 موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
ای سی رتو IC RETU 4396177 موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
ای سی بتی IC BETTY 4376535 موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
ای سی آویلماس IC AVILMAS 4376035 موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
اي سي های بیس باند / Baseband
ای سی بیس باند N7100 - I9300 / Baseband I9811 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی بیس باند I9500 / Baseband PMB9820 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
ای سی بیس باند N910c/ Baseband MDM9235M موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
ای سی های تغذیه/Power IC
    سری MAX
    ای سی تغذیه/Power IC MAX8986 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/ Power IC MAX77683 موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه مدیریت صدا/ AUDIO Power IC MAX98504 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/ Power IC MAX77833 موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/ Power IC MAX77804 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/ Power IC MAX8998 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77843 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77888 موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77803 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77686 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77693 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77802 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    سری PM
    ای سی تغذیه/Power IC PM8110 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8926 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8909 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8921 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8952 موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8058 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PMI8994 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8841 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8917 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8994 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8018 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8038 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8941 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8916 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8029 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8226 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8996 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    سری S2MP
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPS15A0 موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPU03A موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPS13B2 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPS11 موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPS11B4 موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPU06 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPU04 موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰ریال
    سری SPRD
    ای سی تغذیه/Power IC SC2723S موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
    سری MTK
    ای سی تغذیه/Power IC MT6320GA در انبار موجود نیست ۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6332P موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6329 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6328 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6628QP موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6627N موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT63229 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6322GA موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6323GA موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6325V موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6331P موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    سری BCM
    ای سی تغذیه / Power IC BCM59056 موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / Power IC BCM59054 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه وای فای / WIFI Power IC BCM43438 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    متفرقه / OTHER
    ای سی تغذیه/Power IC AB8500 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC HI6522 ORG موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S515 ORG در انبار موجود نیست ۲۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC 77583-11 ORG موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/SHANNON 928 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC HI6421 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC 81200D0E موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC SKY77912 ORG موجود در انبار ۱۴۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC HI6553 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
ای سی های شارژ / Charging IC
ای سی شارژ charging IC TI LT18-LT15-LT26-MT15 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
IC POWER/CHARG MU005X02 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
IC POWER/CHARG MU005X01 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
آی سی شارژ / Charging IC 348S در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ/Charging IC 358s- 1939 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC BQ24164 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC BQ24296 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
IC POWER/CHARG S2MU004X-C موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC MAX14577E موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5504 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5701 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ/Charging IC 358s-2166 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC 136S موجود در انبار ۷۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5703 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
آی سی شارژ / Charging IC 347S موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC BQ24196 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5705 موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5703A موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5502 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC QM78064 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
اي سي های آنتن /PF/RF/PA
اي سي RF7196D در انبار موجود نیست ۸۰,۰۰۰ریال
اي سي RF7188 در انبار موجود نیست ۸۰,۰۰۰ریال
ای سی آنتن IC RF3235 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
ای سی IC RF3270 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
اي سي RF7198 در انبار موجود نیست ۸۰,۰۰۰ریال
ای سی آمپلیفایر / IC PA SKY77432 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
ای سی آمپلیفایر / IC PA TQM7M5013 موجود در انبار ۶۰,۰۰۰ریال
ای سی آنتن/ IC RF AVAGO ACPM-7868 موجود در انبار ۸۰,۰۰۰ریال
ای سی آنتن /IC PF6755 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
ای سی PF AVAGO ACPM-7600 موجود در انبار ۸۰,۰۰۰ریال
ای سی IC RF6561 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
ای سی RF6260 موجود در انبار ۸۰,۰۰۰ریال
ای سی I5712 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
ای سی Sky77590 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
ای سی آنتن /IC PF6751 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
ای سی Sky77615 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی RF TQM6M9098 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
انواع سلف SELF
سلف SELF 220 موجود در انبار ۲۰,۰۰۰ریال
سلف SELF 100 موجود در انبار ۲۰,۰۰۰ریال
سلف SELF IR موجود در انبار ۲۰,۰۰۰ریال
سلف SELF 31 موجود در انبار ۲۵,۰۰۰ریال
ای سی های صدا / Audio IC
ای سی صدا / Audio IC WM1811AE موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی صدا / Audio IC WM5110 موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
ای سی صدا / Audio IC Y831 در انبار موجود نیست ۱۲۰,۰۰۰ریال
ای سی صدا / Audio IC RT5033A موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
ای سی های تاچ / Touch IC
ای سی تاچ / Touch IC S2202B موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی های وای فای / WIFI IC
ای سی وای فای / WIFI IC WCN3660 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی وای فای / WIFI IC WCN3620 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی وای فای / WIFI IC HI1101 موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
ابزار تعمیرات
    LCD SEPARATOR / دستگاه جداکننده تاچ و ال سی دی
    LCD SEPARATOR SUNSHINE S-918P / دستگاه جداکننده تاچ و ال سی دی در انبار موجود نیست ۵,۳۰۰,۰۰۰ریال
    LCD SEPARATOR SUNSHINE S-918N / دستگاه جداکننده تاچ و ال سی دی در انبار موجود نیست ۳,۲۰۰,۰۰۰ریال
    LCD SEPARATOR SUNSHINE S-918 / دستگاه جداکننده تاچ و ال سی دی در انبار موجود نیست ۳,۱۰۰,۰۰۰ریال
    POWER SUPPLY / منبع تغذیه
    REWORK STATION / دستگاه هیتر
    هیتر QUICK 2008 در انبار موجود نیست ۳,۲۰۰,۰۰۰ریال